Vissza a főoldalra
TOPGAL - Nyereményjáték szabályzat

KÉRJÜK, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, ILLETVE AZOKAT ÖNKÉNT ELFOGADJA!

 

A Travelbooggie.hu Kft. NYERJ TOPGAL ISKOLATÁSKÁT nyereményjátékának hivatalos játékszabálya

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1. A Nyerj TOPGAL ISKOLATÁSKÁT elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Travelbooggie.hu Kft.. (Székhely: 1032 Budapest, Kiscelli utca 75., a továbbiakban: “Szervező”)

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

2.1. A Nyereményjátékban Játékosként részt vehet (továbbiakban: „Játékos”)

- minden 18 éven felüli természetes személy, akik a Nyereményjáték időtartama alatt a TOPGAL Instagram felületének (https://www.instagram.com/topgal_hu/) követőjévé válnak.

2.2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBÓL KI VANNAK ZÁRVA

- a Szervező, illetve a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, munkatársai, a Nyereményjáték szervezésében közreműködő ügynökségek alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése).

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

A Nyereményjáték időtartama: 2020 június 26. 0:00-tól 2020. július 12. 24:00 ig tart.

A nyereményjáték lezárásaként 2020.07.13-án, 13:00 órakor sor kerül a nyereményjáték nyereményének kisorsolására.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE

4.1 A Játékos a nyereményjáték ideje alatt követni kezdi a nyeremény alapját felajánló TOPGAL hivatalos Instagram oldalát (https://www.instagram.com/topgal_hu/)

4.2 A sorsolás a https://app-sorteos.com/en applikáció segítségével, random módon történik, az 3-as pontban részletezett időpontban. A sorsolás helyszíne: a Szervező székhelye (1032 Budapest, Kiscelli utca 75.)

4.3.A fődíjsorsolás alkalmával egy pótnyertes is kisorsolásra kerül arra az esetre, ha a kisorsolt nyertes bármilyen okból elérhetetlenné válna. Ebben az esetben a nyeremény a kihúzott pótnyertest illeti meg.

5. A NYEREMÉNY

5.1 A Szervező 1 db TOPGAL márkájú iskolatáskát sorsol ki. A nyeremény pénzre nem váltható!

6. A NYERTES ÉS A NYEREMÉNY ÁTADÁSA

6.1 A Szervező a Nyertessel közvetlenül felveszi a kapcsolatot profilján keresztül és értesíti a sorsolás végeredményéről, és hozzájárulásuk esetén nevét közzéteszi Facebook oldalán.

6.2 A Nyertes a Szervezővel történő előzetes egyeztetés alapján nyereményét futárszolgálattal juttatja el.

6.3 A Nyertes Nyereményjátékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyereményüket a jelen játékszabálynak megfelelően érvényesíteni tudják. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

6.4 Ha a Nyertes a korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen Nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a Nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Nyereményjáték feltételei a pályázók számára kedvezőbbek legyenek.

 

Budapest, 2020.06.23.Travelbooggie.hu Kft - szervező

Kérdése van? Visszahívjuk!×